Hanzehogeschool Groningen Muziek aan/uit

Academie voor Popcultuur

Nieuws Opendagen en Meeloopdagen Adres Aanmelden De opleiding Nieuwsbrief

Deadline aanmelden

De deadline voor het aanmelden en de toelatingsopdracht is 23 mei!! Zie voor meer informatie onder de knop Aanmelden en Toelating.

Gastlessen

23 maart: Rene van Barneveld
(ex Urban Dance Squad)
28 maart: Doug Wimbish
(ex Living Colour)
1 april: Harm Jan Timmer
(producent van inflatable objecten)
26 april: Lilian Viera (Zuco 103)
Gastles bijwonen? Mail naar info@academievoorpopcultuur.nl
(beperkt plaats!)

Projecten

8 april: RCKNRLL-kermis op de Explosie in de Harmonie/Leeuwarden. Check www.harmonie.nl

top

Meeloopdagen

Een goede manier om intensief kennis te maken met de Academie voor Popcultuur is door een dagje mee te lopen. Je volgt een aantal lessen en maakt kennis met studenten en docenten. Mocht je zo'n dagje willen meelopen, dan meld je je aan via info@academievoorpopcultuur.nl Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op en spreken een datum met je af.

top

24-06 open dag!

Veel studenten melden zich aan voor de Academie voor Popcultuur na een bezoek aan een van de Open Dagen van de Academie voor Popcultuur. Op vrijdag 24 juni is er op de Academie voor Popcultuur van 14.00 tot 18.00 uur een Open Dag. Het hele gebouw is geopend om te bekijken, er zijn presentaties en docenten en studenten zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden. De ideale eerste kennismaking met de bijzondere sfeer op de Academie voor Popcultuur.

top
Academie voor Popcultuur, Achter de Hoven 23, 8933 AG Leeuwarden info@academievoorpopcultuur.nl 058-2921600

Profiel student

is bijzonder actief in de popcultuur als muzikant, zanger, rapper, dj, producer, vj of vormgever; maakt eigen werk en/of voegt iets eigens toe aan bestaand werk, is geïnteresseerd in allerlei facetten van de popcultuur zoals muziek, dans, vormgeving, styling, theatrale vormen, clips, popconcepten als festivals, party's e.d., popgeschiedenis; wil zich (op termijn) ontwikkelen als performer, producer, conceptontwikkelaar; stelt zich actief op in het vergaren van kennis en vaardigheden; werkt graag samen in de eigen discipline en met andere disciplines; is niet bang om te experimenteren; is ondernemend en in staat om eigen kansen te creëren. top

Aanmelden

Om te worden toegelaten tot een van de opleidingen aan de Academie voor Popcultuur moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De algemene voorwaarden zijn: een afgeronde HAVO/VWO/MBO4 opleiding. Naast deze algemene eis gelden er echter ook bijzondere voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden en de procedure om toegelaten te worden vind je in de toelatingsprocedure muziek (pdf) of vormgeving (pdf). We raden je aan om de procedure nauwkeurig door te lezen, zodat je goed op de hoogte bent van de toelatingsprocedure en van wat er verder van je verwacht wordt.

Nadat je de toelatingsprocedure hebt doorgelezen, kun je je aanmelden voor een van de opleidingen d.m.v. het aanmeldingsformulier (pdf). Dit formulier stuur je, nadat je het volledig ingevuld en ondertekend hebt, naar het onderstaande adres. Meer gedetailleerde informatie over de procedure vind je in de downloads toelatingsprocedure muziek (pdf) en toelatingsprocedure vormgeving (pdf). De kosten voor de toelatingsprocedure zijn € 50. Hiertoe dien je de eenmalige machtiging op het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen.

Hanzehogeschool
Faculteit der Kunsten
Academie voor Popcultuur
Achter de Hoven 23
8933 AG Leeuwarden

top
AanmeldingsformulierAanmelding Aanmeldingsformulier VormgevingToelating

De opleiding

De Academie voor Popcultuur ontwikkelt een nieuwe vorm van kunstonderwijs. Het onderwijsprogramma richt zich op een brede kunstzinnige ontwikkeling van getalenteerde studenten op het terrein van de populaire cultuur. Onafhankelijk van de discipline waarop de student instroomt, omvat de basisvorming altijd confrontaties met meerdere kunstdisciplines zoals muziek, vormgeving en theatrale werkvormen. Concentratie en specialisatie binnen ÚÚn discipline volgen pas in de latere jaren. De Academie voor Popcultuur sluit in haar ontwikkelingen aan op de hedendaagse popcultuur, waar de verschillende kunststromingen elkaar steeds meer be´nvloeden en raken. De Academie voor Popcultuur staat voor vakmatige diepgang en kunstzinnige verbreding en streeft naar een integratie van verschillende kunstvormen in een origineel popstatement.

Vanuit haar eigenzinnige visie stelt de Academie zich ten doel om de persoonlijke talenten van de student zowel verticaal (je wordt steeds beter op je eigen terrein) als horizontaal (je overziet steeds meer kunstdisciplines) als diagonaal (je creŰert je eigen crossovers) te ontwikkelen. Tijdens de studie kies je voor een hoofdprofiel, en binnen dat profiel studeer je af als een zelfstandig functionerende Pop Artist. In het lesprogramma worden onderwijskundige inzichten zo goed mogelijk gecombineerd met belangrijke ontwikkelingen van de popcultuur. Bij de instroom van de 25 muziekstudenten wordt gestreefd naar een zodanige verdeling dat allerlei bandsamenstellingen mogelijk zijn: Bijvoorbeeld 5 zangers/performers, 5 gitaristen, 5 toetsenisten, 3 bassisten, 2 drummers en 5 deejays/producers. Deze studenten zullen ongeveer de helft van hun tijd aan muziekonderwijs gaan besteden: een blok muziektheorie met gehoortraining en harmonieleer, compositieleer, groepsgewijs hoofdinstrumentles, voor alle studenten het bijvak toetsen en in verschillende combinaties bandles. De andere helft van hun tijd zullen ze bezig zijn met andere kunstvakken zoals dramatische expressie, dans en literatuur, geschiedenis van de popcultuur, technologische mogelijkheden van beeld- en geluidvorming en kennis van de popomgeving en hoe daarin te overleven. De 25 vormgevingsstudenten die worden toegelaten, zullen eveneens de helft van hun tijd aan dat algemene lesprogramma besteden. Daarnaast is er ook voor hen een specifiek programma. Vanuit de invalshoeken: Grafisch, Media en Ruimtelijk worden onder meer de onderdelen tekenen, lay-out, fotografie, video, webdesign, interactieve media en decorontwerp behandeld. Dwars door de semesterprogramma's heen zullen workshops plaatsvinden van vakexperts om de creativiteitsontwikkeling te stimuleren.

De richting Vormgeving is bedoeld voor studenten die ge´nteresseerd zijn in en/of ervaring hebben met het maken van decors, (pop)fotografie, videoclips, websites, promotiemateriaal, styling, concepting, kortom alle vormgevingsaspecten die (mede) bepalend zijn voor de popcultuur. Naast vormgeving is er binnen deze richting ook aandacht voor andere disciplines zoals muziek, dans, drama en letteren.

De richting Muziek is bedoeld voor studenten die zich op hun vakgebied en in de popcultuur in het algemeen willen ontwikkelen en talentvol zijn als gitarist, drummer/percussionist, basgitarist, zanger, mc, dj, producer en/of toetsenist. Het is belangrijk dat je je breed wilt ontwikkelen en dus ook ge´nteresseerd bent in vormgeving, dans, drama, letteren en het ontwikkelen van eigen concepten. Al met al is de Academie voor Popcultuur de plek om je breed te ontwikkelen als performer, kunstenaar en producent van popcultuur.

top
Formulier verzenden